Gräsröjsåg

En gräsröjsåg är en fullängds röjsåg som är anpassad till verktyg för gräs och sly upp till centimetermåttet. Med ett trådhuvud så kan du röja gräs både på öppna ytor samt längs med kanter, med en gräsklinga kan du köra av öppna ytor med gräs utan att behöva tänka på tråden och med en slyklinga så kan du även ta ner sly och pinnar. Som tillbehör finns även sågklinga med hårdmetallskydd som används när man behöver ta bort endast sly och mindre träd.

Röjsågarna finns i olika styrkor för olika ändamål och vi hjälper dig att hitta rätt maskin för dina behov.

Röjsågar finns även i skogsutförande med kortare riggrör, annan vinkel och utväxling på vinkelväxeln för att endast användas med sågklinga.

1 produkt

1 produkt